Eiko Nishida portrait

Eiko Nishida

Studio 340

www.eikonishida.work

Hiroshima, Japan

B.S. in Chemistry, Shimane University, Japan

Concentration: New Genres

Projected Graduation: Spring 2023

Nishida
Nishida
Nishida
Nishida
Nishida